Skrivtips och resurser

Att skriva
Skriv gärna i affekt! Ilskna texter är alltid bra texter. Skriv ner allt du vill säga med en gång utan att vara för noga med hur du formulerar dig. Korta meningar ger mer fart i en text. Undvik överdrivet bruk av svärord och respektera för allt i världen läsaren. Skriv dem inte på näsan. När du har spottat ur dig ditt första utkast är det dags att läsa igenom det. Det är nu du upptäcker vart i texten flytet tar slut. Använt svåra ord? Ersätt med enklare. Långa meningar? Se om du kan korta dem. Ord som Upprepas? Hitta en synonym. För mycket kommatecken, kolon, bindestreck och annat mög i en mening? Gör om. Låt en ordbehandlare hitta eventuella stavfel. Konsultera TT-språket om du blir osäker. Och se till att stava folks namn rätt.

Texter bör inte vara längre än 5000 tecken om de ska läsas på skärm. Drar du över det bör du överväga att dela upp din text i två artiklar, eller korta den. Ibland måste man stryka bra stycken för att inte trötta ut läsaren.

Citera inte andra medier för frikostigt. Det blir tråkigt för läsaren, som känner att du inte lagt ner någonting av dig själv i texten. En bra regel att utgå ifrån är den om upphovsrättens verkshöjd. Det absolut viktigaste i en text är flytet. Det kommer automatiskt om du skriver kort och kärnfullt. Och försök inte kopiera någon annans språk. Lita på dig själv.

Bildsättning
En text utan illustrationer är en tråkig text. Bilden du använder ska givetvis ha koppling till texten. Du hittar många bilder på Googles bildsökning, Wikimedia Commons eller på Flickr. På de två sistnämnda kan man dessutom hitta bilder som är upphovsrättsbefriade, om man nu bryr sig om sådant. Låt inte bilden ta upp för mycket plats på bekostnad av texten. Tänk på bildens riktning. Föreställer bilden en person som tittar åt höger? Då söker sig läsarens blick i den riktningen. Om bilden då är placerad i högermarginalen av texten kommer riktningen alltså vara bort från din artikel. Generellt sett är det bättre om riktningen går in mot texten. Det är egentligen överkurs, men om du känner att det är viktigt så kan du lösa det genom att spegelvända bilden.

Bildkomposition är en vetenskap i sig, men egentligen gäller samma princip som för att skriva en bra text. Skala bort all skit och låt bilden tala ditt språk.

flattr this!